RECOMMENDED IN TOHOKU TOP10

TOHOKU

“ญี่ปุ่น” ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามด้วยฤดูกาลทั้ง4
ในภูมิภาคพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังมีธรรมชาติที่กว้างขวางและยังมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ถูกสืบทอดมาอย่างยาวนาน
ขอแนะนำสถานที่10อำดับในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเผื่อได้เข้ามาเยี่ยมชมในโอกาสหน้านะครับ

TOHOKU
เทศกาลฮิโรซากิซากุระมัตสึริ

อาโอโมริ
เทศกาลฮิโรซากิซากุระมัตสึริ

1st

สวนฮิโรซากินั้นเป็นที่รู้จักในฐานะของสถานที่ชมดอกซากุระที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมดอกซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นแห่งนี้กันประมาณ 2 ล้านคน

ธารน้ำไหลโออิราเสะ

อาโอโมริ
ธารน้ำไหลโออิราเสะ

2nd

การสร้างธารน้ำไหลที่งดงามจากน้ำตกกว่าสิบแห่ง ทำให้ได้เป็นการไหลของน้ำที่งดงามและโขดหินรูปหรงประหลาด

เจดีย์ห้าชั้นแห่งภูเขาฮากุโระ

ยามากาตะ
เจดีย์ห้าชั้นแห่งภูเขาฮากุโระ

3rd

กล่าวกันว่าเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งสร้างขึ้นโดนไทระ โนะ มาสาะกาโด เจดีย์แห่งนี้ได้รับการเล่าขานกันว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อกว่า 600 ปีก่อน

พิพิธภัณฑ์ทาจิเนบูตะ

อาโอโมริ
พิพิธภัณฑ์ทาจิเนบูตะ

4th

สถานที่ท่องเที่ยวที่ผลิตและจัดเก็บหุ่นโคมไฟทาจิเนบูตะขนาดใหญ่ของเมืองโกโชกาวาระ

ภูเขาฮากุโระ

ยามากาตะ
ภูเขาฮากุโระ

5th

เมื่อร่วมกับยูโดะโนะซัง กัซซัง จะเรียกรวมว่า สามหุบเขาแห่งเดวา

พิพิธภัณฑ์ประเพณ๊โอกะ ชินซัง

อาคิตะ
พิพิธภัณฑ์ประเพณ๊โอกะ ชินซัง

6th

บ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โอกะซึ่งในอดีตเคยเป็นนักประพันธ์เพลง (มาการิยะ) เป็นสถานที่ๆ คุณสามารถสัมผัสกับขนมธรรมเนียมเกี่ยวกับนามาฮาเกะ ในเขตชินซัง

วัดชูซอนจิ ศาลาทองคำ

อิวาเตะ
วัดชูซอนจิ ศาลาทองคำ

7th

ถูกสร้างขึ้นโดยต้นตระกูลโอชูฟูจิวาระ นามว่า คิโยฮาระ

ยอดเขาซาโอ้

มิยากิ
ยอดเขาซาโอ้

8th

สีของผิวน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปบนทะเลสาบคาเดลล่าร์บนปากปล่องที่อยู่บนภูเขาไฟซาโอ้ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งของจังหวัดมิยากของเทือกเขาซาโอ้ที่ทอดยาวระหว่างจังหวัดมิยากิและจังหวัดยามากาตะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของเมืองโทวาดะ

อาโอโมริ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของเมืองโทวาดะ

9th

เปิดในปี ค.ศ. 2008 ในฐานะ "สถานที่ที่เปิดเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ผ่านงานศิลปะ"

มิฮารุทากิซากุระ

ฟุคุชิมะ
มิฮารุทากิซากุระ

10th

ทากิซากุระได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสามซากุระที่สำคัญที่สุดในญี่ปุ่น และ ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1922 (ปีไทโชที่ 11) ได้ถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติเป็นครั้งแรกในฐานต้นซากุระ