Recommended in AOMORI

AOMORI

ซากุระแห่งสวนฮิโรซากิในฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลเนบูตะในฤดูร้อน ใบไม้เปลี่ยนสีที่ช่องเขาโออิราเสะและทะเลสาบโทวาดะในฤดูใบไม้ร่วง และปีศาจหิมะแห่งฮักโกดะในฤดูหนาว เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงของที่นี่ นอกจากนี้ยังมี มรดกทางธรรมชาติอย่าง ”ภูเขาชิราคามิ” และ มีอาหารที่ขึ้นชื่ออย่างแอปเปิ้ล และ ปลาทูน่าให้เลือกกันอยากมากมาย

AOMORI
SIGHTSEEING
SPOT
ฮักโกดะโรปเวย์์

ฮักโกดะโรปเวย์์

เอ แฟคทอรี่

เอ แฟคทอรี่

เรือเฟอร์รี่อนุสรณ์เซคัง ฮักโกดะมารุ

เรือเฟอร์รี่อนุสรณ์เซคัง ฮักโกดะมารุ

ศูนย์ฮัชโชคุ

ศูนย์ฮัชโชคุ

พิพิธภัณฑ์อากาศยานและวิทยาศาสตร์มิซาวะ

พิพิธภัณฑ์อากาศยานและวิทยาศาสตร์มิซาวะ

ไซต์ซันไนมารุยามะ

ไซต์ซันไนมารุยามะ

HOTSPRING
/STAY
สุคายุออนเซน

สุคายุออนเซน

อาโอนิออนเซน

อาโอนิออนเซน

ฟุโรฟุชิออนเซน

ฟุโรฟุชิออนเซน

HISTRIC
/TRADITION
ไซต์ซันไนมารุยามะ

ไซต์ซันไนมารุยามะ

วา รัตเซ่ บ้านแห่งเนบูตะ

วา รัตเซ่ บ้านแห่งเนบูตะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของเมืองโทวาดะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของเมืองโทวาดะ

ปราสาทฮิโรซากิ

ปราสาทฮิโรซากิ

ทซึการุฮัน เนพูตะมุระ

ทซึการุฮัน เนพูตะมุระ

NATURE
ธารน้ำไหลโออิราเสะ

ธารน้ำไหลโออิราเสะ

ทะเลสาบจูนิโกะ (สิบสองทะเลสาบ)

ทะเลสาบจูนิโกะ (สิบสองทะเลสาบ)

อิวากิซัง (ภูเขาอิวากิ)

อิวากิซัง (ภูเขาอิวากิ)

ชายฝั่งทาเนซาชิ

ชายฝั่งทาเนซาชิ

น้ำตกโชชิ โอทากิ

น้ำตกโชชิ โอทากิ